หากเรารู้สึกไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบในคลิปโป๊ หรือยังไม่พร้อมที่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรัก การปฏิเสธ เป็นการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดเดี่ยวและหนักแน่น หากอีกฝ่ายรบเร้าหรือพยายามบังคับ ให้พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังกับอีกฝ่าย และควรบอกให้เพื่อนหรือผู้ใหญ่ทราบ